ttblog banneri

 

 

 

 

 

 

Tao ry:n työturvallisuusasiantuntija Janne Marjamaan Blogissa käsitellään ajankohtaisia esille tulevia työsuojeluun liittyviä teemoja

Kalustamisluettelot

Työturvallisuus-sivustoilta löytyy Oulun kaupungin teknisen työn luokkien kalustolistat. Listat ovat suuri apu kaikille niille, jotka ovat tekemisissä materiaalihankintojen tai teknisen työn luokkien kalustamisen kanssa.

>> Linkki

Erityisen suuri kiito Mika Korhoselle listojen koostamisesta!

Suojaamaton ketjunkuljetin

Ttt-lehden sivuilta asiaa suojalaitteiden puutteellisuudesta, riskienarvioinnin tekemisestä ja perehdyttämisestä:

http://www.tttlehti.fi/suojaamaton-ketjukuljetin-oli-tyoturvallisuusrikos/

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi lempääläläisen kateaineita valmistavan yrityksen 18 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön tuotantojohtajalle langetettiin 25 päiväsakon eli 2 200 euron ja työnjohtajalle 15 päiväsakon eli 585 euron sakkorangaistukset työturvallisuusrikoksesta.

Huonosti käyttäytyvät opettajat

...Toinen ilmiö pelleilyn lisäksi, joka on kuohuttanut mediaa viimeaikoina...

Olkaapa varovaisia, koska voitte joutua milloin tahansa piilokameraan ja sosiaaliseen mediaan koko kansan arvosteltavaksi.

Lainaus:
"Huonosti käyttäytyvät opettajat
– Mitä on tapahtunut aikuisille, jotka ennen kunnioittivat toisiaan? Kunnioittivat opettajia ja koulun henkilökuntaa..."

Linkki blogiin:
Elina Tuomi

Perehdyttämisopas julkaistu

Vihdoinkin perehdyttämismateriaali on ladattu Tekninenopettaja.net työturvallisuus-sivuille.

Oheinen materiaali on laadittu teknisen työn tiloissa toimivan opettajan ja sijaisen perehdyttämiseen. Materiaali on Oulun kaupungin käytössä ja sen laatimisesta on vastannut suurimmalta osin Oulunsalon kirkonkylän koulun opettaja Heikki Luokkanen.

Perehdyttämiskansio

Perehdyttämismateriaali löytyy jatkossa työturvallisuus-sivuiltamme, Riskien arviointi ja hallinta - kohdasta.

Monilla työpaikoillahan on jo vuosia ollut käytössä perehdyttämisjaksot, mutta opetusalalla ne ovat valitettavasti hyvin harvinaisia.

Tehnoloogiaõpetus

Alla Mart Soobikin vastaus kysymykseeni, että miten kuvailisit Eestiläisen teknologiakasvatuksen visiota ja kokemuksianne teknologiakasvatuksen kansallisesta yhteistyöstä.

" Technology education (TE) is a relatively new subject in general education schools and a new branch of science. Technology was spoken about already in times of Aristotle, whereas te is a relatively new subject in general education schools and a new branch of science, dating back approximately 30 years.

The definition and the role of TE have undergone a considerable change due to global changes in the development of technology in the world as a whole.Therefore, we all have an opportunity to contribute daily to the development of TE.

And,it is important for the summer conference to exchange thoughts and ideas, and to acquirenew experiences of TE, because we own teachers create, guide and develop the TE, just the way we want. Of course the future wellbeing of TE depends on the cooperation and readiness of a number of institutions, teachers and opinion leaders to develop and promote the subject in accordance with the established global principles and standpoints inherent in TE."

Vastaaja Mart Soobikin
edustaman järjestön nimi on Eesti Tehnologiakasvatuse liit, jonka kotisivut löydät alla olevasta linkistä:

http://tehnoloogia.ee/

Mart on liiton puheenjohtaja ja kyseisiltä nettisivuilta löytyy paljon mielenkiintoista materiaalia esimerkiksi robotiikkaan liittyen: